Læringsområde

Lær gennem selvstudier om praktiske, etiske og sociale dilemmaer og aspekter ved brug af telepresence-systemer og brug ressourcerne til at planlægge, reflektere over og adressere udfordringer.

Abiliti i planlægning

Pædagogiske overvejelser

Hvad en lærer skal tage hensyn til, når en elev bliver syg.

Se videoen

Teknologiens rolle

Hvordan telepresence-systemer fungerer og giver støtte til inklusion.

Se videoen

At komme i gang

Hvordan lærere i første omgang kan have det med at bruge telepresence-systemer.

Se videoen

Abiliti i praksis

Buddy-System

Hvad kammerater kan gøre for at få det til at fungere.

Se videoen

Op- og nedture

Det tager tid at bruge et telepresence-system på den bedste måde.

Se videoen

Hvor meget er nok?

Hvordan finder man ud af det rette niveau af involvering i sygdomsperioder?.

Se videoen

Telepresence-system i idrætstimerne?

Hvordan isolation kan undgås selv i vanskelige sammenhænge.

Se videoen

Passende læringsmiljøer

Når alle arbejder sammen, kan der findes gode løsninger.

Se videoen

Håndtering af fravær

Hvilke grunde kan der være til ikke at deltage i undervisningen?.

Se videoen